Jaaractiviteiten 2023

Verdere informatie volgt.
Jacky heeft om gezondheidsredenen een stapje terug gezet als secretaris. Lieven Vandevenne neemt zijn taak over. Verder nieuws volgt eerstdaags.